Katolikus holokauszt szó szerint…

18-korhatar

Holokauszt: görög eredetű szó eredetileg Istennek ajánlott, teljesen elégő tűzáldozat
jelentéssel

A most következő bejegyzés szó szerint erről fog szólni:
Brutális és kíméletlen vallásüldözés bizonyítékát tárta elénk Juan Carlos Martos atya Nigériából, ahol katolikusok százait égették el elevenen muzulmánok, akiket Európában bőkezű ellátásokkal és kék kártyával jutalmaznak. A “mértékadó” médiumok hallgatnak, a Facebook cenzúráz, sokkoló kép alább.

Keresztény, elevenen elégetett halottak (~500 ember)
Keresztény, elevenen elégetett halottak (~500 ember)

 

Ez egy brutális példa arra, hogy mire jutott Nigériában a muzulmánok és katolikusok küzdelme. A muzulmánok eltökéltek abban, hogy vallásukat egész Afrikára, valamint a föld valamennyi földrészére, bármi áron is, de kiterjesztik.

És hol vannak a Nemzetközi Emberjogi Szervezetek? Keresztényeket égetnek meg elevenen Nigériában: rémes holokauszt a nemzetközi közömbösség orra előtt. Ahogy ezt a Clarettani Misszionárius (via del Sacro Cuore di Maria, Rome, Olaszország) nevében Juan Carlos Martos atya megítélte.

A Facebookon közzétett képpel, mint dokumentummal az a szándékom, hogy felhívjam a világ figyelmét bizonyos szörnyű tettekre, melyeket vagy teljesen figyelmen kívül hagy, vagy csak lehető mértékben kisebbít a fősodrású média; egy hiteles népirtás, mely legalább annyira könyörtelen és embertelen, mely csakis a náci koncentrációs táborokban elkövetett tettekkel mérhető össze.

Legnagyobb meglepetésemre, a Facebook megbírált engem a kép közlése miatt, amely Nigériában a keresztények által az utóbbi tíz évben elszenvedett holokauszt bizonyítéka. A facebook ”társadalmi” hálózatának biztonsági politikája szerint ezt a fényképet ”pornográfnak”, ”erőszakosnak”, vagy ”nm helyénvalónak” kell minősíteni és ezért egy hétre letiltották minden kép közlési szándékomat. És kemény megszorítással fenyegettek meg, ha bármely dokumentumot is közölni szándékoznék, mely Nigériában az emberi jogok ennyire brutális sérelmét igazolja. A (spanyol) facebook vezetés ezen álláspontja a szólásszabadság elleni támadás egyben annyira szégyenletes az 500 áldozattal szemben (csupán ebben a borzalmas epizódban), akiket az iszlámista terror csupán azért mészárolt le, mert keresztények.

Úgy gondoltam, hogy az a társadalmi hálózat, mely az Egyesült Államokból származik, nem hajt a térdet a terror előtt. Különösen, hogy még gyógyítgatják azokat a sebeket, melyeket a 9/11 támadás okozott, mint mi is a saját 3/11-nk, a madridi vasútállomáson az iszlám terror tébolya és vad harag követelte valamennyi ártatlan áldozatét.

Ez még inkább elfogadhatatlannak látszik Spanyolországban, egy demokratikus államban, ahol a vélemény-, a szólás- és a vallás szabadságot az alkotmány biztosítja ( 16. és 20. cikkely), ha fennáll a szándék, hogy ezeket a jogokat korlátozzák, már önmagában az fenyegetés és kényszerítés, hogy gyengítsék a kifejezés szabadságát ’nem helyénvalónak’ minősítve egy képi dokumentumot (nem fotó montázst), ami minden nyerseségében utal a brutális valóságra.

Ezzel szemben, a spanyol Facebook adminisztrátorai jöjjenek el erre a nyilvános tiltakozásra azt támogatandó, hogy ilyen barbár tett soha se ismétlődhessen meg, és, hogy annak elkövetői bíróságra kerüljenek. Ez a polgárok joga és kötelessége: a társadalom szolgálata, úgy érzem, valamennyi magát társadalminak meghatározó hálózat végső célja.

Sajnálatos módon, ha a gyilkosok folytathatják, az nagyrészt azért van, mert a független emberek előtt az igazság mindig rejtve marad, így nem lehetnek elővigyázatosak és megvetőek iránta: a fősodrású média bűnrészes hallgatása a nemzetközi politikai közösség ezen kimondhatatlan holokauszt iránti közömbösségéhez vezet. Pusztán már a nyugati világban gyökeredző gyávaság is az iszlám terrorhoz vezet. A buta „civilizációk szövetsége” elv következménye volt korábbi miniszterelnökünkkel, Rodriguez Zapateroval megesett másik sajnálatos esemény.

El tudják képzelni az iszlám terrorista szervezet válaszát a keresztények által egy mecsetben elkövetett (elképzelhetetlen) mészárlás esetére? És mily mértékig tálalná és ítélné el a bűntényt és a bűnözőket a médiánk??

Ezért, ebből a szerény blogból kérem minden engem olvasó ember támogatását: kérem, terjessze ezt a fényképet és a hozzá fűzött megjegyzéseket minden médiában, mellyel rendelkezik. Ha csak megemlékezünk ezekről a mártírokról, tekintve, hogy szerencsétlenségünkre a fecebook nem a kivégzettek oldalán áll azáltal, hogy meggátolja az ilyen tragikus események közzétételét.

Forrás: www.facebook.com/titkolthirek

 

Aologéta: Kedves amerikai és Kanadai olvasóim! Kérlek benneteket, hogy forduljatok közvetlenül a Facebook-hoz és tiltakozzatok a szólás szabadság korlátozása ellene, mely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányában biztosított jogotok (Első Kiegészítése [First Amendment 1791]). Ezt nem korlátozhatja a Facebook. Engem, minket (kelet)európaiakat lekicsinylő módon kezelnek és általában figyelmen kívül hagynak, ha nem Jahve vallásába születtünk. A nigériai mártíroknak pedig megnyílt a mennyek kapuja, ők már bejutottak Isten országa, mert életüket adták hitükért, Istenükért.

Ajánlanám Erdő Péter bíboros urunknak (a Magyar Püspökkari Konferencia és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának – CCEE – elnökének), hogy itt az alkalom és lehetőség, hogy Nyilatkozzon, tiltakozzon a keresztények gyilkolása ellen.

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie E