Az Örzők

Áldassék az őrzők! Áldassanak, kik megőrizték nyelvünket és dallamaink varázsát, lelkünk parazsát, kardunk és hitünk erejét, legendáink szivárványát és teremtő kedvünk virágait. Áldassák a kő, a fa, a fém és a cserép, mely szent kezek tiszta szándékait őrzi, áldassék a megtartó föld, a megtartó remény és emlékezet. Áldassanak, kik megőriztek minket itt és az örökkévalóságban […]

Az üzenet

Egyesületünk egy új úton indult el, ami valóban egy alulról építkező társadalmi erőt kíván fölépíteni önszerveződő alapon. Tudja és hiszi, hogy a nemzetünk megmaradása több ezer éves kultúrájának biztosítása a jövő számára csak ezen az alapon őrizhető meg és építhető föl újra. Hittel valljuk, hogy a nemzet identitásának és ezzel együtt kultúrájának elvesztése egyenlő a […]

Németh László: A MINŐSÉG FORRADALMA

Egyesületünk eszmeisége: Aki a magyar közvéleményt ismeri, tudja, hogy rég kialakult egy harmadik oldal, amely jobbra és balra egyforma undorral tekint, s a kettőt együtt akarja elsöpörni. Hatalma egyelőre nincs ennek a harmadik oldalnak, de ha megindul a közhangulat színvallása, jobb és bal olyan pórén maradnak előtte, hogy mindenki csodálkozni fog, hogy uralkodhatott ez a […]

Magyarnak lenni most

(Gondolatok egy 2001-es konferencia előadásaiból) Mit is jelent magyarnak lenni? (Szellemi környezetvédelem) Mit jelent magyarnak lenni most? Valószínűleg azt, amit tegnap – azt, hogy egy sajátos szociokulturális közösség részeként érzékeljük magunkat. Egy olyan közösség részeként, amelynek közös történelmi-kulturális múltja van, és közös tervvel rendelkezik saját jövőjét illetően. … hogy MEGMARADJON.