Szakrális leirat- A FÉNY A MAGYAR FÖLTÁMADÁS EMLÉKJELÉHEZ

 

A MAGYARSÁG ÉBREDÉSÉÉRT

A NŐI ENERGIÁKBA EMELKEDÉSÉRT

SZAKRÁLIS LEÍRÁS


LELKISÉGÜNK:

HISZÜNK ABBAN – HOGY A TEREMTETT VILÁG SZERETETBEN FOGANT – MINDEN ÉRTÜNK TAPASZTALHATÓ MEG BENNE ÉS AMINT A SZERETET NYELVÉT KEZDJÜK BESZÉLNI – TÖKÉLETESEN ÉRTHETŐVÉ IS VÁLIK.

MIKOR A SZERTELENSÉGÜNKRE IDŐVEL RÁÉBREDÜNK – ANNYI A DOLGUNK – HOGY FELEMELJÜK KÖZÖSEN A FEJÜNKET ÉS A TISZTA ENERGIÁKAT KERESVE – SZER-REL KÉRJÜK AZ ÚTMUTATÁST. ILYENKOR MESSZE TÚL LÁTHATUNK AZ ÉN-EN ÉS MEGTAPASZTALHATJUK A „MI” BOLDOGSÁGOS EREJÉT.

A TEREMTÉS NŐI KEHELYBŐL FAKAD ÉS KELLŐEN MEGSZÓLÍTVA EZT AZ ÉLETADÓ ŐSERŐT – BIZTOSAK LEHETÜNK – HOGY SZERETET-BEN MEGNYILVÁNUL ÉRETTÜNK. A MAG-OT ŐSIDŐKTŐL HORDOZZUK LELKI REJTEKEINKBEN – MOST ITT AZ IDŐ – HOGY KITELJESÍTSÜK ÉS MEGTERMÉKENYÍTSÜK A NŐI JELENLÉTTEL.

SZERELMETES LELKEK – KIK A SZERETET ÖSVÉNYÉT MAGATOKBAN MEGTALÁLTÁTOK ÉS LÉTEZÉSETEKKEL ÉRTE TESZTEK. MAGOK KIK AZ ELSŐ FÉNY JELRE MÁR ÉLEDTEK SZERTE E FÖLDÖN – LEGYETEK JELEN!

MÚLT ÉS JÖVŐ SŰRŰSÖDJÖN BELE EGYETLEN MEGOLDANDÓ PILLANATBA – A JELENBE – A SZERELEMBE.

 

AZ EMLÉKHELY:

„ ÁLDATLAN KÖRNYÉKBŐL – KINŐTT EGY FÖLDHALOM
TISZTA GONDOLATOKKAL – MÁR FÖLÖTTE AZ OLTALOM.
HARMINC ÉVES ÁLOM – VÉGSŐ ÁLDÁSRA VÁR
ALKOTÓJA NEM VÍV MÁR TÖBB CSATÁT.
A SZOBOR EGYÜTTES MOST ZÁRÓDIK KÖRRÉ
ÉS EMBEREK SOKASÁGA GYŰLIK MOST KÖRÉ.
AZ ANYA-HITE ITT ÚJRA ÉLED
HA RAJZOLUNK NEKI JÖVŐ KÉPET.”

 

AZ ŐSISÉGÜNK:

„AZ EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI AZ EGYÉRT!”

A MAGYAR NYELV OLY CSODÁLATOS KIFEJEZŐ ERŐVEL BÍR – HOGY E MONDAT NÉVELŐINEK AZ ELHAGYÁSA EGÉSZEN MÁS JELENTÉST AD E MONDATNAK. NÉVELŐKKEL A MINDENT ELINDÍTÓ EGY-HEZ VALÓ ÖRÖK HŰSÉGRŐL SZÓL – ANÉLKÜL EGY TETSZŐLEGES ÖNCÉLÚ DOLOG SZOLGÁLATÁRÓL. HA PÁR BETŰ EKKORA GALIBÁT OKOZHAT – MIT JELENTHET PÉLDÁUL JELKÉPEK HIBÁS HASZNÁLATA – VAGY A MÚLTUNK ELFELEDÉSE…

 

ELJÖTT A LÉLEKBŐL EMLÉKEZÉS IDEJE:

EZ AZ EMLÉKEZÉS MINDENKIBEN EGYEDI FOLYAMAT SZERINT ZAJLIK – TÜRELEMMEL KI KELL VÁRNUNK A KÖZÖS RÁÉBREDÉS PILLANATÁT – ADDIG EL KELL FOGADNUNK EGYMÁS FOLYTON MEGÚJULÓ IGAZSÁGÁT – DE KIZÁRÓLAG AKKOR – HA AZ A LÉLEKBŐL FAKAD.

ŐSEINK LEGNAGYOBB TUDÁSA A NŐISÉG MÉLYSÉGES TISZTELETE VOLT – MELYET EGYEDI MÓDON ŐRIZ A LELKÉBEN A MAG NÉPE A TEREMTÉS KEZDETEITŐL. EHHEZ KÉSŐBB SZÖVŐDTEK ÚJ ELEMEK – DE A LÉNYEGI RÉSZ MA IS TISZTA ÉS ÉRINTETLEN. A NŐ A TEREMTŐI TUDÁS BIRTOKOSA ÉS AZ ŐT MINDEN EREJÉVEL SEGÍTŐ FÉRFI ENERGIÁVAL VÁLIK TELJESSÉ A TEREMTÉSE. A NŐISÉG SZÁMOS MEGNYILVÁNULÁSÁT KÜLÖN TISZTELTÉK ÉS NÉVVEL ILLETTÉK ELEINK: ISTENANYA – FÖLDANYA – ANYAHITA – MÁRIA – ARANYASSZONY – RIMA LÁNY – MESÉINKBEN PEDIG TÜNDÉR ILONA…

ŐSEINK TISZTA ENERGIÁK IRÁNTI TUDATOSSÁGA A TELEPÜLÉSEK NEVEIBEN IGEN ERŐTELJESEN MEGFIGYELHETŐ. HISZEN A TELEPÜLÉSEK NÉVADÓI CSAKIS AZ OTT LEGNAGYOBBAT ALKOTÓ – LEGTÖBB TEREMTŐ ENERGIÁT HÁTRA HAGYÓ LELKEK LEHETTEK.

ILYEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLY VOLT SZÖGED VEZÉR – AKI DEÉDES ARANYASSZONY ÉS NEKESE FŐSÁMÁN GYERMEKEKÉNT LETT KITELJESEDETT KORÁRA A 269. FŐSÁMÁN. Ő VOLT MEGBÍZVA UGYANIS ATTILA FŐVEZÉR SÍRHELYÉNEK ŐRZÉSÉVEL. SZÖGED ŐRHELYE ÁLTALUK KAPOTT TEREMTŐ ENERGIÁKAT ÉS LÉTEZIK MA MÁR ITT EGY VÁROS.

A MOST SZER-REL BEAVATÁSRA KERÜLŐ SZOBOR EGYÜTTES E KÖZÖS EMLÉKSORT HÍVJA ÉLETRE ÉS A SZER ÁLTAL FOLYAMATOS ENERGIA KAPUT KÍVÁN NYITNI A TEREMTŐ – NŐI ENERGIA FELÉ. KÖZPONTI ALAKJA EZÉRT ANYAHITA – AKI A ROVÁSSAL JEGYZETT TÖRTÉNELMÜNK SZERINT A MA ÉLŐ NŐI VÉRVONAL ÁTADÓJA ÉS A TEREMTŐI TUDÁS KIEMELKEDŐ TANÍTÓJA – BOLDOGASSZONYUNK.

A MÁSIK HÁROM ALAK A SZÖGED-EN ANYAHITA-I ENERGIÁKKAL TEREMTŐ DEÉDES ARANYASSZONY – AKI BÉKÉT TEREMTETT ATILLA HALÁLA UTÁN. NEKESE FŐSÁMÁN ÉS SZÖGED FŐSÁMÁN – EGYÜTTESEN A TEREMTŐ CSALÁD.

 

APRÓ JUHÁSZ JÁNOS AJÁNLÓ SZAVAI:

Összehívtuk A SZERT Szegedre Szöged Vezér városába, ahonnan már annyi minden kiindult, és amely számtalanszor hozzájárult a magyar újjászületéshez, ide az álmodó Tisza szelíd partjához, a világ talán tisztán maradt magyarságát, fajtól, felekezettől, párthovatartozástól függetlenül, azokat, akik hozzá akarnak tenni valamit a magyar jövő újjászületéséhez.

A „FÉNY A MAGYAR FÖLTÁMADÁS”-EMLÉKJELÉT EGYESÜLETÜNK EGYIK ELINDÍTÓJÁNAK, TESTVÉREMNEK, TANÍTÓMNAK, KOPPÁNY VÉR SZERINTI EGYENESÁGI LESZÁRMAZOTTJÁNAK, A NEMRÉG ELHUNYT, MAGYARORSZÁG FŐTÁLTOSÁNAK, TOKMAK KARAULNAK AJÁNLOM.

MAKOVECZ IMRÉNEK TESTVÉREM, TANÍTÓ MESTEREM BÍZTATÓ LELKÉNEK, AKIVEL A 80-AS ÉVEKBEN OLY EGYEDÜL VOLTUNK NEMZETÜNKBEN.

GERGELY ISTVÁN-TISZTI CSÍKSOMLYÓ EGYKORI PLÉBÁNOSÁNAK, BARÁTOMNAK-TESTVÉREMNEK

TESTVÉREMNEK, BICSKEY ZSOLT FESTŐMŰVÉSZNEK, TÁLTOSNAK, TANÍTÓMNAK.

A FÉNYT ADÓ MAGYAR CSILLAGOKNAK, A MI EGYÖREG-ISTEN ATYÁNK FIAINAK, AKIK ÖRÖKKÉ VELÜNK VOLTAK – VANNAK ÉS LESZNEK.

LEÁNYAINKNAK, Fiainknak, az ÚJ, IGAZ MAGYAR jövőnek, ÉLTET-Ő-SZER-ETETTEL!

 

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG – MAGYAR EGYESÜLET
SZEGED

Áldás:
Apró Juhász János
Őrző

 

AZ EMLÉKJEL ALAKJAI: