Veszélyben a hon, talán végveszélyben

A Világ magyarsága felé:

Amikor Árpád a honvisszafoglaláskor hadba állította seregét az utolsó csata előtt, a magyarok Istenét kérte segítségül.  Meg is kapta, mert fényes győzelmet aratott.  Akkor honvisszafoglalásért szállt imánk, segítségkérésünk Istenünkhöz.  Hasonló a helyzet ma is.  Ma Hazánk megmentéséért, fennmaradásáért kérjük Istenünk segítségét.

Ezen túl, ne a megszokott „sopánkodás” „mint oldott kéve. . .” hangulatból, nemzethalált sugalló rémképekből induljunk ki.  Elég a „balsorsos rezignáltságból”. Merjünk régi magyar szellemben élni, gondolkodni és cselekedni.  Helyes az a meglátás, amelyet Papp Gábor fejez ki a székely himnusszal kapcsolatban, amikor így ír:  „Megáll a szikla, nem porlik tovább.”  Az idő eljött, változtatnunk kell, fel kell adnunk a nemzethalál rémképét és Isten gyermeki bizalommal kérjük Őt, a segíts magadon, az Isten is megsegít közmondásból indíttatva, együttes akarattal álljunk ki Hazánk megmentéséért.

Egy ima hadjárat részvételére kérünk, magyar Testvérem.  2012. március 15, a magyar szabadság napjától április 15-ig, ami az “irgalmasság vasárnapja is”, magyarországi időszámítás szerint, 18:00 óra és 19 :00. óra időszakban, szívünk minden melegével, teljes odaadással imádkozzunk Hazánk felemelkedéséért.

Vagy akik inkább alkalmaznának egy kész imafohászt, azoknak az alábbi imát ajánljuk.

Botos László

 

” Ima Istenhez, a Magyar nemzetért!
Istenem, Te fiadat érettünk áldoztad fel, hogy
mi, itt e földön emberként élhessünk,
atyáink régi erkölcse szerint
vessük el a népünktől idegen önzést,
mely ma ha kell Téged is áruba bocsájt,
hogy csak önző akaratunk teljesüljön.

Óh, Atyánk, ne büntess tovább
a gyarló testvérek miatt,
kérünk, mély alázattal,
eszközölj bűnbocsánatot
Boldogasszony népének,
Szent Fiad gyermekeinek.

Atyánk, Te megsegíted ősmagyar
népedet  aki tiszta lélekkel kér,
Mária égi Anyánk, mindannyiunk
édesanyja, imádkozzál érettünk,
árva magyar népedért !

Égi Szűzanyánk, tekints hazánkra,
Isten kedves nemzetére, aki ismét
KÉR, az élet megpróbáltatásai miatt,
vérzik az ország, süllyed a nemzet,
nem lehet, hogy gyermekeink
élve, örökre elvesszenek.

Jézus, szentséges szíve, tisztítsd meg
Hazánkat a káros daganatoktól,
űzd ki az ellenséges pöffeszkedőket,
töltsd el a magyar nép szívét Isten
kegyelmével, hogy őrömmel mondhassuk
áldott légy Urunk, a föld és egek Ura.  Amen. ”

Tokay Rozália
Kelt, Kolozsvárott, 2012.február 28.