Nyolc tölgyfa

Sokan föltették már a kérdést nekem – és magukban is -, hogy mi volt a harminc évvel ezelőtti  álmom – A SZÖGEDI VÉRTÓ, A SZÖGEDI HÖGY, a MI közös, szeretett  KURGÁNUNK, A MAGYAR NEMZETI EMLÉKHELY – megvalósításával a CÉLOM!? Sokan nem értették, sokakban egyfajta ellenszenvet szült. Akik a “másik oldalról” tudták és az első pillanattól értették a szándékomat és látták rendíthetetlen akaratomat, ŐK MOCSKOLTÁK úton- útfélen, elhiteltelenítették közösen megálmodott VÉRTÓNKAT, akiket éppen úgy szerettem és szeretek mint ahogy ők ezt soha nem gondolják! A szándékom egy volt, végrehajtani ÉDESAPÁM parancsát, végakaratát, ami úgy szólt:

“Fiam, a MAGYARSÁGODAT és a MUNKÁSOKAT SOHA EL NE FELEDD!!

Ő is munkásember – cipész mester – volt. ADÁN, a Tisza partján született és, mint  többszörös MAGYAR válogatott és bajnok birkózónak, el kellett hagyni a szeretett szülőföldjét, A BÁCSKÁT, mert MAGYARKÉNT AKART élni! SZABADKÁRÓL az utolsó induló MAGYAR vonat MOZDONYÁNAK SZÉNTÁROLÓ kocsijában levő szén alá ásta be ÉDESAPÁMAT TÚRI ISTVÁN M. Kir. főmozdonyvezető NAGYBÁTYÁM és menekítette ki “KISMAGYARORSZÁGRA”, SZÖGEDRE, hogy én egyszer megszülethessek! IDE nyúlnak vissza  az én lelkem gyökereim, innen valahonnan táplálkozom – ha akarom, ha nem!

Így ültettük el a Vértó partján azt a NYOLC TÖLGYFÁT – ÉLETÜKET s VÉRÜKET a MAGYAR NEMZETÉRT, A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT ÉLT ÉS HALT DICSŐ ELEINKNEK emlékére! Ezzel a  cselekedetünkkel az Ő GYÖKEREIK, a MI GYÖKEREINK által ERŐT meríthetünk MA IS a LÉTÜNKÉRT, A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT VÍVOTT HARCUNKHOZ! Tisztelgünk előttük és példát ADUNK A JÖVŐNEK – GYERMEKEINKNEK -, mert valahol EZ A DOLGUNK!

MIND a NYOLC TÖLGYFÁHOZ AZ ÜLTETÉSKOR A FÖLDET ÉS A VIZET azoknak a HŐSÖKNEK a SZÜLŐHÁZÁBÓL HOZTÁK – a határon túlról az ELSZAKÍTOTT NEMZETRÉSZÜNK képviselői, TEST-VÉREINK -, akik megértették újkori üzenetünket, hogy a MAGYAR NEMZET újjászületésének egyetlen ÚTJA VAN:

A TELJES NEMZETI ÖSSZEFOGÁS-és NEMZETEGYESÍTÉS!

Ezért dolgoztam 8 évig mint SZEGED önkormányzati képviselője, EZÉRT ADTAM BE – mind a NYOLC éves képviselőségem alatt, minden évben, így összesen NYOLCSZOR – a “Határon Túli Magyarság Védelme, A MAGYAR Nemzet Egyesítése” tárgyú előterjesztésemet! Ezt mind a nyolcszor egyhangúlag(!) LESZAVAZTÁK, MÉG CSAK NAPIRENDRE SEM VETTÉK. Azonban erről SENKI nem TUD semmit, MERT nem tudhatott!

Akkor mi maradt lehetőségem?! A HARMADIK SZÜLETETT FIAMHOZ, a VÉRTÓHOZ mentem, és ÜLTETTÜNK NYOLC TÖLGYFÁT. Hogy miért tölgyfát és MIÉRT oda?! A válasz végtelenül egyszerű! MERT MAKKOSHÁZÁN vagyunk, ahol az idők előtt – amikor a VÉRTÓ még a FEHÉRTÓ farka vége volt – egy összefüggő tórendszer volt a Csongrádi sugárút mai vonala mellett. Hatalmas, sok ezer éves ŐS TÖLGYESERDŐK, MAKKOSOK uralták e tájat, amelyek képesek voltak az ÖRÖK MEGÚJULÁSRA. Ezek a termésükkel táplálták a népek mangolica állományát, KENYÉR mellé valót adtak, fát adtak, – a BÖLCSŐTŐL A KOPORSÓIG – JÓ LEVEGŐT, védelmet a madarainknak s a fák magos pontján FÉSZEKHELYET A KERECSENY SÓLYOMNAK, SZENT MADARUNKNAK.

A másik OKOM és INDOKOM:

ezen a “LAKÓTELEPEN”, ennek területén ÉL (ÉLNE) körülbelül HETVENEZER EMBER, AKI ÁLLÍTÓLAG MAGYAR – az ITT- és ELFELEJTETT MUNKÁSOSZTÁLY! Azok, akikért ez a lakótelep valamikor épült, s akiknek a SZÖGEDI GYÁRAKBAN MUNKÁT és KENYERET – JÖVŐT – ÍGÉRTEK.

A GYÁRAINKAT lerombolták, az országot ÚJRA kiárusították – egy maroknyi csavargó. Az EMBEREK? – válasz nincs! No, ezeknek az EMBEREKNEK kívántam A MEGMARADÁSHOZ, a túléléshez ERŐT, HITET, AKARATOT, KEMÉNYSÉGET adni – amit A TÖLGYFA KÉPVISEL a gyönge földben. HOGY HA A NEMZET ÖSSZEFOG, A SEMMIBŐL IS ÚJ VILÁGOT TUD TEREMTENI, HA AKAR és VAN HITE s FELELŐSSÉGÉRZETZE A GYERMEKE -A JÖVŐ IRÁNT! A MAGYAR népnek ISMÉT NEMZETTÉ KELL VÁLNIA, föl kell hogy ébredjen a mély kómából amibe TASZÍTOTTÁK!

Akikért érdemes volt? Igen, az ott élő SOK SZÁZ kulcsos gyerök! ŐK VOLTAK OTT VELEM VÉGIG  A TÖLGYFÁK ÜLTETÉSÉNÉL, a NEMZETI EMLÉKHELYÜNK ÉPÍTÉSÉNÉL. ŐK LOCSOLTÁK, gondozták ŐKET a MAI NAPIG, s a hatalmas nyári melegben MIND A NYOLC TÖLGYFA ÉLETBEN MARADT.

“ÉL A MAGYAR-ÁLL– BUDA VÁRA MÉG!”

Köszönöm nektek, FIÚK, VÉRTÓI SRÁCOK. ÁLDÁS. Ez évben 30 éves a VÉRTÓ,  a NÉPAKARAT és ÖSSZEFOGÁS SZÜLÖTTJE és 30 éves kisebbik FIAM, akinek akkor vártuk a születését. APRÓ JUHÁSZ PÉTER – aki ott születött, az IPOLY SOR 9.ben – EGYÜTT SZÜLETETT A VÉRTÓVAL! Az első FIAM, APRÓ JUHÁSZ LÁSZLÓ már a FÁK ÜLTETÉSÉNÉL segítött! Így kötődött össze a kis CSALÁDOM sorsa a nagy CSALÁDOM sorsával – itt SZÖGEDÖN.

ÁLDÁS!

APRÓ JUHÁSZ JÁNOS
őrző

 

U.i.: …S reméljük, hogy minden tölgyfa úgy tör majd az ég felé, mint tulajdonosának dicsősége.