Székely Himnusz Emlékmű

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Szöged, mint kezdeményező, valamint a Magyarok Szövetsége, Magyarok Világszövetsége nemzeti összefogásában, az anyaországi és a határon túli magyarság közös akaratából kerül felállításra a SZÉKELY HIMNUSZ és a fiatalon elhunyt szerzőinek emlékműve 2009. augusztus 1-én.

Kérjük töltse le támogatási kérelmünket: letöltés

A SZÉKELY HIMNUSZ EMLÉKMŰVÉNEK MŰLEÍRÁSA

 

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Szöged, mint kezdeményező, valamint a Magyarok Szövetsége, Magyarok Világszövetsége nemzeti összefogásában, az anyaországi és a határon túli magyarság közös akaratából kerül felállításra a SZÉKELY HIMNUSZ és a fiatalon elhunyt szerzőinek emlékműve.

Szegeden, a Vér-tó melletti kurgánon, mint nemzeti emlékhelyen, a Székely Himnusz és szerzőinek emlékére állítandó szoborkompozíció rövid leírása.

A mű a székely eszmeiséget, motívumkincset igyekszik megjeleníteni.

A kompozíció főmotívuma a kopjafa, mely szimbólumaival a székely Világegyetem alkotóelemeit sorolja: föld, víz, tűz, székely kereszt, a horizontális kopjafamotívum pedig a Nap, Hold, világosság, sötétség, valamint a Boldogasszony 12 csillagát, köztük a kopjafa csúcsán az Esthajnalcsillagot hordozza, amely a magyaroké Nagyboldogasszony csillaga, kör és köröszt alakzatot formálva.

Maga a kopjafa a földet szimbolizáló, kockakővel burkolt kör alaprajzú gömbszelet formájú posztamensen áll.

A geometrikus motívumok figurális ábrázolásokkal egészülnek ki.

A mű kétnézetű, első oldala az égi, hátulsó a földi szférát jeleníti meg.

Boldogasszonyunk, a székely Babba Mária áldó-teremtő mozdulata rendezi az égitesteket, tekintete az Alsó Világra szegeződik.

A mű hátoldala a székelység himnuszára emlékezik, melynek versszakai a kopjafa eresz alatti feliratos helyén, vésett formában jelennek meg.

A felirat két oldalán Csanády György költő és Mihalik Kálmán zeneszerző életnagyságú portrészobra látható, alkotó, teremtő áhítatban, székely ruhában, mint „regös és hegedűs” megjelenítve.

Az alakok szintén keményfából kerülnek kifaragásra.

A kompozíció a Nap és Hold motívumnak megfelelően Kelet-Nyugati tájolású. Méretei: 370cm magasság, 220 cm legnagyobb szélesség.

Szeged. 2009. április 30.

Barta András szobrászművész

Apró Juhász János

Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Elnöke

Független Önkormányzati Képviselő

az emlékmű szellemi atyja